Teràpia individual


Al llarg dels anys he vist com arriben a la consulta nombroses persones desorientades, confuses i infelices. El treball que realitzo amb els pacients és profund i per tant transformador. Per iniciar el procés és necessari establir un vincle positiu amb la persona perquè és el que permet que s’obri, es vagi coneixent, es manifesti i es realitzi, i és per així es manifesti i es realitzi. A partir del treball les persones van descobrint els propis valors , la seva força, i les seves capacitats, i és això com comencen a prendre decisions basades en la realitat, amb tota la satisfacció que això comporta. Intento que les persones reconnectin amb la complicitat, l'entesa, l'humor, l'afecte, la cooperació, la comunicació, la sexualitat, la bondat...  A mesura que avança el treball terapèutic millorem la qualitat de vida.